Taitoluistelu

Taitoluistelu

Yleistä

Aamuharjoituksissa toteutettava harjoittelu tukee jokaisen luistelijan henkilökohtaisen valmentajan kanssa laatimaa harjoitussuunnitelmaa.

Harjoittelu jaetaan kouluvuoden aikana kahdeksaan jakson. Harjoittelun painopisteet määräytyvät urheilijan kilpailukalenterin mukaan (Suomen Taitoluisteluliitto, seurat, muut maat).

 

1. HARJOITTELUJAKSOT

 

1)    heinä-elokuu             => KVK 1 ,kilpailuun valmistava kausi

2)    elo-syyskuu               => KVK 2

3)    syyskuu-joulukuu      => KK 1,kilpailukausi

4)    joulukuu-tammikuu   => PKK 1, peruskuntokausi

5)    tammikuu-maaliskuu => KK 2

6)    maaliskuu-huhtikuu   => PKK 2

7)    huhtikuu-toukokuu    => PKK 3

8)    toukokuu-kesäkuu     => JVK 1,jäälle valmistava kausi

 

 

2. HARJOITTELUJAKSOJEN SISÄLTÖ

 

1) KVK 1 => lajitekniikka osin leirinomaisissa olosuhteissa, lajitekniikkaa kilpailun vaati-

                       min tavoin, ohjelmien hiontaa

2) KVK 2 => lajitekniikkaa oman seuran tunneilla, ”arkiharjoittelua” koulun puitteissa, siir-

                       tyminen kohti kilpailukautta, ohjelmatoistoja, kilpailutyyppisiä harjoitteita

3) KK 1    =>  kilpailukausi joka rytmittyy tarkennettuun harjoittelurytmitykseen kilpailu-

                       jen ajankohdat huomioiden

4) PKK 1 =>  lyhyt kilpailutaukoon sijoittuva peruskuntokausi,  perus ja nopeus -voimaa

5) KK 2   =>  kilpailukausi joka noudattaa KK1 kaavaa sarjan määrittelemä kilpailukalen-

                       teri huomioiden

6) PKK 2 =>  jääharjoittelun lomaan sijoittuva peruskuntokausi, perusvoimaa

7) PKK 3 =>  Jäällä tapahtuvan lajitekniikan oheen sijoittuva peruskuntokausi jossa pai-

                       nopiste on nopeusvoiman kehittämisessä, myös lajinomaisin harjoittein

8) JVK 1 =>  painopiste siirtyy jääharjoitteluun, leirinomaisissa olosuhteissa. Oheisharjoit-

                      teissa painopistealue räjähtävän voiman kehittymisessä