Uinti

 

Yleistä

Uinnin lajiharjoittelun sisältö ja rytmitys palvelee uinnin IKM/NSM/SM jne arvokilpailurytmiä, missä uintivalmennuksen yksilöllisiä painotuksia sovitetaan ryhmän yhteiseen ohjelmaan.

Uintivalmennuksessa tehdään tiiviisti yhteistyötä uimareiden omien henkilökohtaisten valmentajien kanssa. Aamuharjoituksissa toteutettava lajiharjoittelu tukee jokaisen uimarin henkilökohtaisen valmentajan kanssa laadittuja tavoitteita ja harjoitussuunnitelmaa. Harjoitussuunnitelma laaditaan jaksoittain jokaiselle jakson viikolle. Suunnitelmat rytmitetään harjoitus- ja kilpailukausien mukaan.

 

Tavoitteet

Uintivalmennuksen tavoitteena on antaa urheilevalle opiskelijalle mahdollisuus lisätä harjoitusmäärää joustavasti ja helpottaa sekä koulun että urheilun hoitamista hyvin.

Uintivalmennuksen jaksotus rakennetaan tukemaan uimarin oman henkilökohtaisen valmennussuunnitelman mukaisen huippusuorituksen saavuttamista kauden pääkilpailuissa.

Aamuharjoitukset lisäävät myös uimareiden valmiuksia koviin fyysisiin suorituksiin, mikä puolestaan auttaa uimareita saavuttamaan optimaalisia kilpailusuorituksia aikaiseen aamuun ajoittuvissa uintikilpailuissa mm. alkueräkilpailut.

 

Harjoitusten sisällöt

Sisältö suhteutetaan kunkin jakson painopistealueiden mukaisesti. Jaksot rakennetaan tavoitteena tukea opiskelijaa uinnissa huippusuoritusten saavuttamiseksi samanaikaisesti tuloksellisen lukio-opiskelun kanssa.

Uinnin harjoittelusuunnitelma jaetaan viiteen lukion opintosuunnitelman mukaiseen jaksoon:

1. jakso on uimareille syyskauden peruskuntokautta. Peruskestävyys, perusvoima, lihaskunto sekä erilaiset pitkät kelailusarjat kuuluvat tällöin ohjelmaan.

2. jakso koostuu kilpailuihin valmistavasta harjoittelusta. Nopeus- sekä tehointervallit kuuluvat tekniikkaharjoitteiden lisäksi ohjelmaan.

3. jakson alku sisältää pääkilpailujen kilpailukauden. Pääpaino on nopeus-, liikkuvuus- ja nopeusvoimaharjoituksissa. Jakson loppupuolella siirrytään taas kevätkauden peruskuntovaiheen harjoitteluun.

4. jakso on uimareille peruskuntokautta. Peruskestävyys, perusvoima, lihaskunto sekä erilaiset pitkät kelailusarjat kuuluvat tällöin ohjelmaan.

5. jakso koostuu kilpailuihin valmistavasta harjoittelusta. Nopeus, tehointervallit sekä teholliset sarjat kuuluvat tekniikkaharjoitteiden lisäksi ohjelmaan.

 

Syyskaudella lyhyenradan pääkilpailut ja niiden alkukarsintakilpailut ajoittuvat tyypillisesti 2.-3.jaksojen vaihteeseen. Vastaavasti kevätkaudella pitkänradan pääkilpailuihin vaadittujen aikarajojen saavuttaminen ajoittuu yleensä 5. jaksolle ja itse pääkilpailujen ajoittuu kesä-heinäkuulle.